Skip links

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, denumită în continuare USV, în calitate de operator de date cu caracter personal, urmărește și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor participante la CONGRESUL NAȚIONAL AL ISTORICILOR ROMÂNI, organizat în perioada  27-30 august 2024, la Suceava, denumit în continuare „Evenimentul”, respectă cu strictețe principiile și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava poate prelucra în cadrul Evenimentului următoarele tipuri de date cu caracter personal: datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului de înregistrare (numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de email, statutul etc.), imaginea și vocea. Datele prelucrate vor fi strict cele necesare atingerii scopului pentru care sunt prelucrate, astfel cum este descris în prezentul document. Aceste informații sunt introduse de USV în baza sa de date sub orice formă materială (pe suport de hârtie) și electronică.

Colectarea și prelucrarea datelor personale menționate se realizează cu scopul înscrierii Dumneavoastră drept participant la Eveniment, pentru comunicarea prin e-mail sau telefon cu Dumneavoastră privind detaliile participării la acest eveniment și pentru emiterea certificatelor de participare. Datele cu caracter personal colectate sunt transmise, prin orice mijloc de comunicare, următorilor destinatari: persoanelor vizate, altor participanți în cadrul evenimentului, angajații operatorului cu drept de acces. Destinatarii datelor pot fi de asemenea și autoritățile publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate). Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 10 ani.

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de restricționare a prelucrării datelor, atâta timp cât acest lucru nu contravine obligațiilor legale ce revin Universității; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de acces cu caracter gratuit la datele cu caracter personal; dreptul la rectificarea sau la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”), atâta timp cât acest lucru nu contravine obligațiilor legale ale Universității; dreptul de a retrage oricând consimțământul acordat, în cazul specific în care colectarea și prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ și nu intervine o prevedere contractuală sau legală care prevede obligativitatea colectării și prelucrării datelor; dreptul de a nu fi supuse unei decizii individualizate automatizate, inclusiv crearea de profiluri individuale. Pentru exercitarea respectivelor drepturi, persoanele vizate se pot adresa fie la sediul instituției, fie responsabilului nostru cu prelucrarea datelor, la adresa de email dpo@usv.ro.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; va preveni utilizarea sau accesul neautorizat și va preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Prin participarea la activitate ați luat la cunoștință cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.